עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, קריאת שמע אחר חצות

אב, עקב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קריאת שמע אחר חצות הלילה כדי לסמוך גאולה לתפילה