עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת נשא

נושאי העלון: פרשת נשא, החזרת דמי פקדון

סיון, נשא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חובת גמ"ח להחזיר דמי פקדון שהמנהל גנבם ולא הפקידם