עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח

כסלו, וישלח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בן שנתמנה למלאות משרת אביו, אם חולק עם אחיו שכרו ובית מדרשו