עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת וישב

נושאי העלון: פרשת וישב, סכנה בשביל הצלה

כסלו, וישב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

להכנס לסכנה כדי להביא תרופה לאביו