עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, הר הבית

כסלו, ויצא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כניסה להר הבית בזמן הזה