עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא

כסלו, ויצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב