עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי, ביטול מתנה

טבת, ויחי

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביטול מתנה שניתנה באונס