עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, קדימה בכיבוד הורים

טבת, ויגש

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כיבוד אבי האב וכיבוד האב מי קודם