עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת בלק

נושאי העלון: פרשת בלק, קריאת שמע של שחרית

תמוז, בלק

תשס"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תנאי בקריאת שמע של שחרית