עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא סעודה שלישית בתשעה באב שחל בשבת

נושאי העלון: סעודה שלישית בתשעה באב שחל בשבת, תשעה באב

אב, תשעה באב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סעודה שלישית בשבת ערב תשעה באב