עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא לא תגורו מפני איש

נושאי העלון: לא תגורו מפני איש, פרשת דברים

אב, דברים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לא תגורו מפני איש מתביעה בערכאות