עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא גר שלא טבל

נושאי העלון: גר שלא טבל, פרשת בשלח

בשלח, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמירת שבת על ידי גר שמל ולא טבל