עלון

עלון מתוקים מדבש - רבי יעקב ישראל הכהן בייפוס - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תש"פ
פרשת ואתחנן