עלון 60076

עלון משפט שלום - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, מקח טעות, הכשר בדצ

משפטים, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הזמין אוכל של בד"צ מסוים והביאו לו בד"צ אחר I טענת מקח טעות מחמת גודל הדירה I מקח טעות במיטלטלין