עלון

עלון משפט שלום - בנושא עובד ומעביד

נושאי העלון: עובד ומעביד, שביתות, שביתה בהלכה, עובד על בסיס יומי

כסלו

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שביתות – תוקפם ההלכתי חובות וזכויות הסכמי שכר קיבוציים וזכויות חדשות כתוצאה משביתה מחייבים או לא I עובד תקופתי על בסיס יומי - מה דינו? I יחסי עובד מעביד