עלון

עלון משפטי התורה - הרב צבי שפיץ - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, יורשת שמחלה על ירושתה

אלול, שופטים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יורשת שמחלה על ירושתה לטובת כבוד אמה - אולם לא הפסידה מאומה