עלון 84033

עלון קיצור דיני נגעים - הרב יהודה שושנה - בנושא נגעים

נושאי העלון: נגעים, פרשת תזריע מצורע

אייר, תזריע-מצורע

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויקרא - פרשיות תזריע ומצורע פרקים יג יד – נגעים עם קיצור דיני נגעים לפני כל פרשה ביאורי הפסוקים וביאורים ודיונים בפירוש רש"י בשילוב דינים העולים מדרשות התו"כ, משנה ותוספתא נגעים, רמב"ם הל' טומאת צרעת וחידושי דינים ודיונים מהראשונים מפרשי המשנה והתו"כ