עלון

עלון משנת מהרל - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, המהרל על שבועות

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המהר"ל מפראג על שבועות