עלון

עלון משנת יוסף - בנושא פסח שחל בשבת

נושאי העלון: פסח שחל בשבת, פסח, ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת

ניסן, פסח

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור אמירת ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת