עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, פרו ורבו

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע מוטל חיוב מצוות פרו ורבו על הזכרים?