עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא פרשת וילך

נושאי העלון: פרשת וילך, חודו של מחט

תשרי, וילך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלת התשובה – וחובתה בימים אלו I 'שבת תשובה' I "סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו" I חודו של מחט