עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא יום כיפור

נושאי העלון: יום כיפור, עשרת ימי תשובה, משנתה של תורה ליום כיפור

עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים