עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא ברוב עם

נושאי העלון: ברוב עם, פרשת וארא, יסוד היהדות, ביטול בשישים

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בהירות המצַוה I יסוד היהדות I חובת הלבבות I נושא בעול עם חברו I ביטול בשישים בדבר סכנה I הרעות והטוב I ברוב עם הדרת מלך