עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, השתדלות, איזהו גיבור, פרשת ויחי, מחייב

טבת, ויחי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמונה והשתדלות I כוחו של מחייב I מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו I איזהו הגיבור