עלון

עלון משכיל לדוד - הרב דוד לאו - בנושא פת הבאה בכסנין

נושאי העלון: פת הבאה בכסנין, פרשת עקב, גאווה, ארץ סיחון

אב, עקב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פת הבאה בכסנין - הגדרתה I מהותה של ברכת המזון - שבירת הגאווה I שבעה דנחמתא I מעמדה ההלכתי של ארץ סיחון ועוג