עלון

עלון משכיל לדוד - הרב דוד לאו - בנושא מעשר כספים

נושאי העלון: מעשר כספים, פרשת קורח, אתיקה לרבנים, דגני בוקר

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כללי אתיקה לרבנים I שכרם של הלויים - גם בגין הכנה לעבודה I ברכות הנהנין - דגני בוקר I מחלוקת - לשלם שמים ושלא לשם שמים I מעשר כספים - מהות חיובו