עלון

עלון משכיל לדוד - הרב דוד לאו - בנושא מעשר כספים

נושאי העלון: מעשר כספים, יז בתמוז, פרשת בלק, והצנע לכת

תמוז, בלק

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

והצנע לכת ”עם“ אלוקיך I ברכות הנהנין - מאפה מחמשת מיני דגן I תענית י“ז בתמוז ובין המצרים I מעשר כספים - קדימותם של בני ירושלים