עלון

עלון משכיל לדוד - הרב דוד לאו - בנושא חמשת מיני דגן

נושאי העלון: חמשת מיני דגן, פרשת פנחס, חודש אב, יין נסך, גאולה

תמוז, פנחס

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות הנהנין - מאפה מחמשת מיני דגן I הציפיה לגאולה I חודש אב - שמו ומנהגיו I יין נסך - דיניו וגדריו