עלון

עלון משכיל לדוד - הרב דוד לאו - בנושא בל תוסיף

נושאי העלון: בל תוסיף, בל תגרע, פרשת ראה, ארץ סיחון ועוג, שחיטת בהמה

אלול, ראה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פת הבאה בכסנין - קביעות סעודה I שחיטת ואכילת הבהמה - העלאתה לדרגה גבוהה I בל תוסיף ובל תגרע I מעמדה ההלכתי של ארץ סיחון ועוג