עלון

עלון משך חכמה עם ביאור בינת החכמה - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, משך חכמה על פרשת קורח

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משך חכמה על פרשת קורח