עלון

עלון משך חכמה עם ביאור בינת החכמה - בנושא פרשת וזאת הברכה

נושאי העלון: פרשת וזאת הברכה

תשרי, וזאת הברכה

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וזאת הברכה