עלון

עלון משך חכמה עם ביאור בינת החכמה - בנושא פרשת בלק

נושאי העלון: פרשת בלק, משך חכמה לפרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משך חכמה לפרשת בלק