עלון

עלון משא ומתן - בנושא קנין

נושאי העלון: קנין, פרשת האזינו

תשרי, האזינו

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנינים שנעשים בגוף המקח