עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, כוונת קטן

תרומה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוונת קטן