עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, גמר מקח

שמות, טבת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בין חוזה לגמר המקח