עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, קנין

אלול, שופטים

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כללי קנין