עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, דיני קנין גורל

קורח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת קורח, דיני קנין גורל