עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח

תמוז, קורח

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת קורח