עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, דיני הפקר

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני הפקר