עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, קנין גורל

תמוז, חוקת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנין גורל