עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת

תמוז, חוקת

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת חוקת