עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, ביטולים בקורונה

ניסן, ויקרא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביטולים בקורונה