עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי

טבת, ויחי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ויחי