עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא

בא, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת בא