עלון

עלון משא ומתן - בנושא ערכאות

נושאי העלון: ערכאות, משכון, פרשת פקודי, קדימה במקח

פקודי, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני ערכאות, תפיסת משכון, דמי קדימה במקח