עלון

עלון משא ומתן - בנושא מוקצה

נושאי העלון: מוקצה, פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מוקצה במציאה