עלון

עלון משא ומתן - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, פרשת כי תבוא, נוסח פרוזבול לספרדים, נוסח פרוזבול לאשכנזים

אלול, כי תבוא

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני הלוואה, נוסח פרוזבול