עלון

עלון משא ומתן - בנושא דיני ממונות

נושאי העלון: דיני ממונות, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כי טוב סחרה מכל סחורה