עלון

עלון משא ומתן - בנושא דבר שלא בא לעולם

נושאי העלון: דבר שלא בא לעולם, פרשת תצוה

תצוה, אדר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני דבר שלב"ל ואינו ברשותו