עלון

עלון מרבים שלום - בנושא כבוד תלמיד חכם

נושאי העלון: כבוד תלמיד חכם, שליח ציבור, מחלוקת

סיון

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שליח ציבור I להתרחק ממחלוקת I "איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם" I כבוד תלמידי חכמים